Technické parametre

- neobsahujú monomér vinylchloridu / EN 12149 skúška B/
- neprekračujú hodnoty migrácie ťažkých kovov /EN 12149/
- priepustnosť vodnej pary 50 g/m2 /EN ISO 2528 metoda B
- svetelná stálosť 6 /EN ISO 105-BO2/
- priepustnosť svetla / priehľadný materiál/ 48,5-85,6%
- odrážavosť svetla / priehľadný materál/ 12,3-48,6%
- hrúbka +/- 10% výkyv / EN ISO 2286-3 pri tlaku 2kPa/
- hrúbka 0,17 mm
- hmotnosť 0,200 kg/m2
- šírka zvarených polí1,30: 1,80: 2,70: 3,25m
- koeficient prestupu tepla 0,16 W / m2xK/
- nehorľavé B-s2.d0